MENU ☰

aktuality

Informace o zápisu žáků do školní družiny


Vážení rodiče, letos proběhne zápis žáků do školní družiny elektronicky bez vaší osobní přítomnosti v prostorách školy. Více se o způsobu zápisu dozvíte v dodatku ke směrnici. Při vyplňování přihlášky můžete použít vzor vyplněné přihlášky. Prosím o dodržení termínu zápisu, tj od 1.6 do 12.6. do 10,00 hodin.

25.5.2020
INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ NA SŠ Blíží se termín, kdy by uchazečům o studium měla přijít pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (10 dnů před konáním). Pokud Vám nedorazí poštou v tomto týdnu, zkontrolujte i e-mailovou adresu udanou na přihlášce, pozvánky budou zasílány i touto formou. Uchazeč koná přijímací zkoušku na škole, kterou udal v přihlášce na prvním místě. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Oproti minulým letům byl mírně upraven průběh přijímací zkoušky, a to tak, že byl prodloužen čas trvání zkoušky. Test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut, test z matematiky bude trvat 85 minut. Nově se letos také nebude podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, ale tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí být podána do 3 dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Termín pro odevzdání zápisového lístku je jednotný - do 23.6.
Mgr. Simona Hnátová
19.5.2020
Vyzvedávání věcí, čipů... ze školní družiny: Žáci nebo jejich zákonní zástupci si mohou vyzvedávat věci, čipy.. v níže uvedených dnech:1. odd. 2. 6. 10.00- 11.00 hod., 2. odd. 1. 6. 10.00 - 11.00 hod., 3. odd. 3. 6. 14.00 - 15.00 hod., 4. odd. 4. 6. 10.00 - 11.00 hod., 5. odd. 5. 6. 10.00 - 11.00 hod., 6. odd. 8. 6. 14.00 - 15.00 hod., 7.odd. 9. 6. 10.00 - 11.00 hod.Dostavte se k družinovému vchodu.
Šárka Jarošová
19.5.2020
Zápis do 1. tříd. Na vstupních dveřích hlavního vchodu je vyvěšen seznam žáků, přijatých do 1. tříd (žáci jsou uvedeni registračním číslem) a jejich rozdělení do tříd. ---- Omlouváme se, technika si s námi zažertovala a vygenerovala jiná registrační čísla. Vše je již opravené a nové seznamy jsou vyvěšené.
Mgr. Rudolf Radoň
19.5.2020
Vážení rodiče, v nejbližší době vás budou informovat třídní učitelky o přesném začátku a konci dopoledních bloků docházky žáků 1. stupně do budovy školy. Prosím, abyste čas začátku přesně dodržovali, aby nedocházelo k většímu shromažďování žáků před školou. Děkuji.
Mgr. Rudolf Radoň
19.5.2020
Vážení rodiče, žádosti o vrácení peněz ( poplatek ŠD za měsíc červen ), které obdržím, předám ekonomce školy. Paní ekonomka prosí o trpělivost, postupně bude platby vracet.
Šárka Jarošová
19.5.2020
PROMĚNA VELKÉ TĚLOCVIČNY. Přiložena fotodokumentace.
Mgr. Jaroslava Roulová
18.5.2020
Vážení rodiče, níže podávám vysvětlení k platbám školní družiny... Poplatek školní družiny se platí po celou dobu zařazení do školní družiny, bez ohledu na to, zda je žák fyzicky přítomen ve školní družině viz. Vnitřní řád ŠD. MŠMT uvádí " Pokud zůstanou děti účastníky daného zařízení, tak zůstane povinnost hradit úplatu. Na vrácení úplaty není právní nárok." Vzhledem k tomu, jak se situace měnila, nebylo možné odhadnout, zda a kdy bude provoz obnoven. Jasno je až nyní. Celou dobu situaci konzultuji s vedením školy, osobně je mi to velmi nepříjemné, proto jsem s panem ředitelem domluvila alespoň možnost nabídnout odhlášení na červen. Bez písemné odhlášky do konce května není možné úhradu za červen vrátit. Možnost odhlásit dítě ze školní družiny trvá po celou dobu s tím, že při odhlášení se poplatek za daný měsíc nevrací viz Vnitřní řád ŠD. Kdo se rozhodl pro odhlášení a kontaktoval mě, bylo mu to umožněno.
Šárka Jarošová
15.5.2020
Vážení rodiče,na základě současné situace je jasné, že se školní družina jako taková do konce školního roku již neotevře. Z toho důvodu si mohou rodiče (zákonní zástupci) do konce měsíce května odhlásit žáka ze školní družiny. Pokud mají poplatek za měsíc červen (150,- Kč) již uhrazen, bude jim na základě vyplněné a podepsané "Žádosti o vyřazení žáka ze školní družiny" a "Žádosti o vrácení platby" vrácen. Poznámka: Pokud jste poplatek na měsíc červen ještě neuhradili a své dítě odhlásíte (Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny), poplatek hradit již nemusíte. Oba formuláře si vyžádejte e-mailem na adrese: druzina@3zsostrov.cz Vyplněné formuláře prosím vraťte v oskenované podobě nebo vhoďte do schránky na budově školy.
Šárka Jarošová
14.5.2020
Na základě žádosti rodičů jsem vydal dodatek ke směrnici o umožnění docházky žáků 1. stupně do budovy školy: Žákům, kteří budou docházet pouze na dopolední blok, se umožňuje odcházet samostatně po obědě. Zákonní zástupci toto uvedou na přihlášce. Pokud již přihlášku podali, oznámí to písemně při prvním příchodu do školy. Podmínkou jsou zaplacené obědy ve školní jídelně. Termín podání přihlášek se prodlužuje do pondělí 18. 5. 2020 do 8,00.
Mgr. Rudolf Radoň
12.5.2020
Vyzvedávání věcí ze šatních skříněk. Žáci nebo jejich zákonní zástupci si mohou vyzvedávat věci ze šatních skříněk v níže určených dnech v době od 9,30 do 10,30. Jiný čas je nutno domluvit s třídním učitelem. Do budovy školy bude vpuštěno naráz maximálně 5 osob. Při opuštění školy žák nebo jeho zákonný zástupce odevzdá klíček od skříňky třídnímu učiteli. Termíny: 9.A,B – 14.5.; 8.A – 15.5.; 8.B – 18.5.; 7.A – 19.5.; 7.B – 20.5.; 6.A – 21.5.; 6.B – 22.5. Skříňky žáků 1. stupně budou řešeny na začátku června.
Mgr. Rudolf Radoň

<<D Květen 2019>>
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 

náhodná fotografie:
náhodná fotografie


Evropský sociální fond v ČR